Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

3-cü Beynəlxalq İstilik, Havalandırma və Kondisiyalaşdırma sitemləri, Su təchizatı, Sanitariya, Ətraf mühitin muhafizəsi texnologiyaları, Üzgüçülük hovuzu və bərpa olunan enerji Sərgisi.
19-22 oktayabr 2011

davamı»

GLOBAL RADIATORI

İtalyan fabriki «GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO&C» öz fəaliyyətinə 1971 ildə başlamışdır. Əsası Fardelli qardaşları tərəfindən qoyulan şirkət alüminium radiatorlarının ilk kütləvi istehsalçılarından biri olmuşdur. davamı»

Solarbox – Günəş enerjisindən istifadə edən istilik sistemi üçün qutu tipli buxar qazanı

Solarbox sistemi bir neçə elementdən hazırlanmışdır: yaşayış vahidi, kondensator buxar qazanları və 1 və 1-dən artıq konturu (dövrəsi) olan günəş enerjisindən istifadə edən istilik davamı»

Texnologiya

Yüksək texnologiya şirkətimizin qürur mənbəyidir. CNC lazer metalkəsiciləri, dəlik açan mexanizmlər, robotlar məhsulların davamlı keyfiyyətinə təminat verir; xammal, yarımfabrikat məhsullar və hazır məhsullar istehsalat prosesi boyunca davamı»

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..