ISEO İstilik və Qənaət

ISEO İstilik və Qənaət

RAHATLIQ VƏ ENERJİYƏ QƏNAƏT
Global alüminium radiatorları hər bir otağın temperaturuna asan və bilavasitə nəzarət etməyə imkan verir. Bu zaman enerjiyə qənaət edilir və maksimal rahatlıq təmin olunur.

RSF 30 E | 32 kW - Germetik

RSF 30 E | 32 kW - Germetik

Combi Boiler
Series: Slim LCD
Heat output max: 32 kW
Room: sealed

Komponentlər və qutular

Komponentlər və qutular

0051-
Rezin aralıq qatlı açıq kran

Sensor <br>Thermostatic head

Sensor
Thermostatic head

Quruluşu
Ağ rэngli ABS tənzimləmə dəstəyi RAL 9003
Möhkəmləndirilmiş PA 6.6-da səbət
TWB-400 maye genişləndirci tipli termostatik göstərici