Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0231-

Radiatorun termostatik reversiv klapanı, dəmir boru birləşməsi, P.T.F.E. işlənmiş sonluq.

Radiatorun birləşdirilməsi Boru birləşdirilməsi
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4

aksesuarlar:
halqavari altlıq:
termostatik başlıq:

TEXNİKİ ŞƏKİLCƏDVƏL

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..