Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

0305- Radiator klapanının sadə bucaqlı tənzimlənməsi, dəmir boru birləşməsi, damcıəleyhinə sonluq.0305-

Radiator klapanının sadə bucaqlı tənzimlənməsi, dəmir boru birləşməsi, damcıəleyhinə sonluq.

Radiatorun birləşdirilməsi Boru birləşdirilməsi
3/8 3/8
1/2 1/2

SXEM
TECHINICAL DRAVING
SON EMAL

CƏDVƏL


Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..