Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0120-

Hidravlik təzyiqi azaldan klapanlar, paslanmayan poladdan hazırlanmış birləşmələri, süzgəci və altlığı olan çoxtəbəqəli korpus (ММ - multilayer molded package). Girişdə maksimal təzyiq: 30 Bar

ölçüsü detalların №-si
1/2 1
3/4 1
1 1
1 1/4 1
1 1/2 1
2 1

aksesuarlar:
tənzimləyici açar:
manometr:SXEM

TEXNİKİ ŞƏKİL
CƏDVƏL

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..