Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI
0431-

Radiatorun termostatik reversiv klapanı, dəmir boru birləşməsi, damcıəleyhinə sonluq.


Radiatorun birləşdirilməsi Boru birləşdirilməsi
1/2 1/2

   aksesuarlar:
halqavari altlıq:
termostatik başlıq:SXEMTEXNİKİ ŞƏKİLSON EMAL
CƏDVƏLEvinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..