Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0525-

Radiator klapanının sadə bucaqlı tənzimlənməsi, dəmir boru birləşməsi.  P.T.F.E. ilə işlənmiş sonluq.

radiatorun birləşdirilməsi boru birləşdirilməsi
3/8 3/8
1/2 1/2
3/4 3/4

aksesuarlar:
halqavari altlıq:SXEM


TEXNİKİ ŞƏKİLSON EMAL
CƏDVƏL

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..