Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

Texnologiya

Yüksək texnologiya şirkətimizin qürur mənbəyidir. CNC lazer metalkəsiciləri, dəlik açan mexanizmlər, robotlar məhsulların davamlı keyfiyyətinə təminat verir; xammal, yarımfabrikat məhsullar və hazır məhsullar istehsalat prosesi boyunca, qablaşdırma prosesinə qədər ciddi nəzarətə məruz qalır. Qablaşdırma prosesi zamanı məhsul proqramlaşdırma sisteminin 21 sınağı vasitəsilə yoxlanılır.  
Bütün proses iki müxtəlif istehsalat vahidinə ayrılır: Radiant layihələndirmə, texniki şöbənin və komponentlərin istehsalı mərkəzi, və yığma üzrə ixtisaslaşan Radiant, satış mərkəzi və inzibati şöbələr.

Hazırda Radiantın 14.000 kvadrat metr sahədə yerlləşən və 90 işçidən ibarət istehsalat vahidləri ilə beynəlxalq rəqabəti təqdim edir; satışın ümumi həcminin təxminən 50%-i beynəlxalq bazarda artan və geniş yayılan satış şəbəkələri vasitəisilə həyata keçirilir.

Patentlər

Multiplex, Duopass, Diagnocode, Microcode, electron sərfiyyat relesi, tənzimlənən diafraqma sistemləri kimi sistemlər və yeni yüksək səmərəlilikli istilik mübadiləsi sistemi yüksək texnoloji innovasiyalar sayəsində işlənib-hazırlanaraq istehsal edilmişdir və Radiantın fərqləndirici xüsusiyyətlərini təmsil edir. 

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..