Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

Texniki məlumatlar
28101338.jpg

 Birləşdirici dirsəkli boru

Versiyalar 
  Ölçü Kod Profil

14 x 1/2" (*) 28101338 B (KSP1)

16 x 1/2" 28101330 B (KSP1)

18 x 1/2" 28101332 B (KSP1)

20 x 1/2" 28101334 B (KSP1)

18 x 3/4" (*) 28101333 B (KSP1)

20 x 3/4" 28101335 B (KSP1)

26 x 3/4" 28101336 B (KSP1)

32 x 1" 28101484 B (KSP1)

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..