Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETITexniki göstəriciləri


Döşəməaltı istiılik sisteminin dünya səviyyəsində əldə etdiyi artan uğuru məntiqi və əsaslandırılmışdır. Müasir hesablama sistemləri, özünü doğrultmuş konstruktiv metodlar, innovativ materiallar və binalarda təkmilləşdirilmiş istiliyi izolyasiya etmə şəraiti bu istilik sistemi seçiminin qarşısıalınmaz inkişafını mümkün etmiş tələblərdir.  
Otaqda qızdırılmış hava eyni bərabərdə paylaşdırılır. Döşəmədən qalxan istilik enerjini divarlara ötürür və istilik ordan otağa yayılır. Bu zaman otaqda olan insanlara təsir edən istilik yükü azalır. Döşəmənin aşağı temperaturu, təxminən 23 °C otaqlarda tənəffüs yollarının qıcıqlanması və divarlarda səciyyəvi qara ləklərin mənbəyi olan tozun dövriyyəsinin və bölünməsinin qarşısını alır.    
Emmeti döşəməaltı istilik sistemi şirkəti rahatlığın üstün standartlarını təmin edən davamlı və etibarlı sistemlərin sadə və asan yolla yaradılması üçün xüsusi komponentlər təklif edir.  
Məhsulların yüksək keyfiyyəti, istifadə edilən materialların texniki xüsusiyyətləri və fitinqlərin fövqəladə uyğunluğu yaşayış, kommersiya, sənaye və ya idman təyinatlı bütün binalarda, ofislərdə, ibadət yerlərində və tarixi əhəmiyyətli binalarda döşəməaltı istilik sistemlərinin quraşdırılmasına imkan verir.
Emmeti Döşəmə isitlik sistemi gözə görünmür və otaqlarda avadanlığın yerləşdirilməsini məhdudlaşdırmır.


Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..