Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

Gerpex istilik və kanalizasiya sistemləri

Sistem gösəriciləri
Maksimum işçi temperaturu 95°C*
Maksimum yol verilən işçi təzyiq 10 Atm
* axar su sistemləri üçün.
davamı»

Presləşdirici fitinqlər

Quruluşu
CW617N (UNI EN 12165) və CW614N (UNI EN 12164) latun (sarı mis) gövdəli*. Yivlər: UNI EN ISO 228-1, UNI EN 10226.
Neylon borucuq və halqa, dielectrik (izolyasiya)
davamı»

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..