Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

Planet

0237-
Radiatorun termostatik reversiv klapanı, dəmir boru birləşməsi, P.T.F.E ilə işlənmiş sonluq.
davamı»

İtaliya

0231-
Radiatorun termostatik reversiv klapanı, dəmir boru birləşməsi, P.T.F.E. işlənmiş sonluq.
davamı»

Export

0525-
Radiator klapanının sadə bucaqlı tənzimlənməsi, dəmir boru birləşməsi. P.T.F.E. ilə işlənmiş sonluq.
davamı»

Təkborulu klapanlar

0710-
Quraşdırılmış dəyişdirilə bilən birləşmələri olan qoruyucu qurğuya malik mis, polietilen və çoxtəbəqəli içlikli borular üçün təkborulu termostatik radiatorların klapanı
davamı»

Birləşmələr və komponentlər

0480-
P.T.F.E. sıxlaşdırıcısı ilə mis borular üçün birləşmə
davamı»

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..