Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

RKR 24 | 24 kW - HE - Band A

Kombi buxar qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 18 kW
Suyun məişət şəraitində qızdırılması üçün maksimal istilik gücü: 24 kW
davamı»

RHR 25 | 25 kW - HE - Band B

Kombi buxar qazanı
Seriya: B-condense
Maksimum istilik gücü: 25 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RHR 29 | 29 kW - HE - Band B

Kombi buxar qazanı
Seriya: B-condense
Maksimum istilik gücü: 29 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RHR 34 | 34 kW - HE - Band B

Kombi buxar qazanı
Seriya: B-condense
Maksimum istilik gücü: 34 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RKR 28 | 28 kW - HE - Band A

Kombi buxar qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 28 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RKR 34 | 34 kW - HE - Band A

Kombi buxar qazanı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 34 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..