Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

RK 18 | 18 kW - HE - Band A

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 18 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RK 25 | 25 kW - HE - Band A

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: : 25 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RK 29 | 29 kW - HE - Band A

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 29 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RK 34 | 34 kW - HE - Band A

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: Ekoflux
Maksimum istilik gücü: 34 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RH 25 | 25 kW - HE - Band B

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: B-Condense
Heat output max: 25 kW
Room: germetik
Efficency (42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

RH 29 | 29 kW - HE - Band B

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: B-Condense
Maksimum istilik gücü: 29 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi(42/92/CEE): 4 ulduzlu
davamı»

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..