Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

ÖLÇÜLƏR (uzunluq - 450 x güc - 320 x hündürlük -800)

ENERJİ SƏMƏRƏLİLİYİ 92/42 CEEXarici / Daxili


RSF 30 E

Kombi qaynadıcısı
Seriya: nazik LCD
Maksimum istilik gücü: 32 kW
Otaq: möhürlü


Radiant daimi kombi qaynadıcıları özünün kompakt ölçüləri sayəsində sadə dizayn və müasir bina tipologiyalarına uyğun olanev şəraitli müasir qızdırıcılar üçün nümunədir.
MULTIPLEX® su qrupu hər cür iqlim şəraitində isti su hasilatını təmin edir və təkmilləşmiş hamam sistemləri tələblərinə cavab verir. DIGITECH®, ən yeni elektron nəzarət sistemi radiatorlu ənənəvi sistemlərdən tutmuş  Avropa Birliyinin 92-42 Direktivinə uyğun olaraq möhürlü kameralı model üçün 3 ulduzlu səmərəliliyə malik olan daha yeni döşəməaltı istilik sistemlərinə qədər müxtəlif system tipologiyaları ilə Radiant daimi kombi qaynadıcılarının quraşdırılmasına imkan verir. Eksklüziv şəxsi diaqnostika sistemi istifadəçiyə qaynadıcının əməliyyat əmrini istənilən vaxtda yoxlamağa  imkan verir. Radiant daimi kombi qaynadıcıları möhürlü kameraya malikdir və gücü 24, 27 və 32kW-dır. Geniş çeşidli aksesuarlar hər zaman yüksək səviyyəli əməliyyat və səmərəliliyi təmin edərək məhsulun müxtəlif sistemlərdə tətbiqinə imkan verir. Bundan əlavə, kombi ailəsi ilə Radiant son bazaar və system tələbləri ilə üzləşməyə hazır olan innovativ məhsullar təklif edir.


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sedbuk band A Sedbuk band A 4 Stars 42/92 CEE european energy efficiency directive 4 Ulduzlu 42/92 CEE Avropanın enerji səmərəliliyi direktiviSedbuk band B Sedbuk band B3 Stars 42/92 CEE european energy efficiency directive 3 Ulduzlu 42/92 CEE Avropanın enerji səmərəliliyi direktiviClass 5 - NOx Sinif 5 - NOxSelf - diagnostic Şəxsi diaqnostikaContinuous electronic modulation Fasiləsiz electron modulyasiyaD.H.W. Temperature setting from 35° C to 60° C D.H.W. 35° C-dən 60° C-yə qədər temperaturun dəyişdirilməsiHeating temperature setting from 30° C to 80° C 30° C-dən 80° C-yə qədər istilik temperaturunun dəyişdirilməsiMaximum heating output adjustment İstilik gücünün maksimum yüksəldilməsiFlue test function (chimney - sweeper) Bacanın yoxlama funksiyası (boru – təmizləyici)Suitable for under - floor heating system Döşəməaltı istilik sistemi üçün münasibdirFrost protection system Donmadan müdafiə sistemiAutomatic by - pass Avtomatik çəpərləmə filtriLegionella prevention system Saxlanc silindrinin çıxarılması imkanıPossibility to exclude the storage cylinder Legionella bakteriyalarından müdafiə sistemiPump overrun, heat recovery - heating circuit Kənardan nasoslama, istiliyin bərpası – istilik çevrəsiPump overrun, heat recovery - DHW circuit Kənardan nasoslama, istiliyin bərpası – DHW çevrəsiCirculating pump inactivity protection Sirkulyasiya olan nasos passivliyindən müdafiəShort cycling device (for small installation) Qısa dövrəli cihaz (kiçik quraşdırmalar üçün)Outside temperature sensor (option) Xarici temperature sensoru (əlavə göstərici)Remote control (option) Məsafədən idarəetmə (əlavə göstərici))IP X 5D IP X 5DDuopass system Duopass sistemiIP X 4D IP X 4DLimescale prevention system Çöküntüdən müdafiə sistemiSilent operation Səssiz əməliyyatOne man lift Bir əllə qaldırıla bilənConnection to solar panel Günəş panelinə birləşməMaximum D.H.W. output adjustment Maksimum D.H.W. gücünün quraşdırılmasıMaximum water - heater output adjustment Maksimum su qızdırıcı gücünün quraşdırılmasıConnected to flu kit / chimney Bacaya / boruya birləşdirməElectronic ignition Elektron alışmaContinuous electronic modulation CFasiləsiz elektron modulyasiya
Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..