Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETITexniki göstəriciləri
Quruluşu
  1. Ağ rэngli ABS tənzimləmə dəstəyi RAL 9003
  2. Möhkəmləndirilmiş PA 6.6-da səbət
  3. TWB-400 maye genişləndirci tipli termostatik göstərici 
  4. Yaylı poladdan halqa
  5. Təbii asetal rezindən (POM - poliformaldegid) hazırlanmış vərdənə
  6. Nikel poladdan hazırlanmış D UNI 3823 növlü yay 
  7. Təbii asetal rezindən (POM - poliformaldegid) hazırlanmış ştok
  8. Möhkəmləndirilmiş PA 6.6-da əsas
  9. Temperaturun məhdudlaşdırılması üçün Təbii asetal rezindən (POM - poliformaldegid) hazırlanmış göy və qırmızı rəngli millər
  10. Nikellənmiş TN UNI EN 12164 CW617N latundan hazırlanmış bərkidici flans M 30x1,5
Termostatik Sensor Başlıq və Poker termostatis xassəli və termostatik klapanlar arasında bağlantının texniki göstəriciləri
Maksimum işçi temperatur:10 Atm
Maksimum nisbi təzyiq: 1 Atm
Nisbi təzyiqin təsiri: 0,3 k
Ətraf mühitin maksimum temperaturu: 40°C
Suyun maksimum temperaturu: 100 °C
Maksimum saxlama temperaturu: -10°C +50°C
Tənzimləmə diapazonu: 7 °C • 28 °C
Nominal yüksəliş: 0,22 mm/k
Histerezis (fazanın gecikməsi): 0,6 k
Antifrizin təsiri: 7°C
Düz Poker ventillərinin nominal rejimi: 125 l/s
Düz bucaqlı Poker ventillərinin nominal rejimi: 130 l/s
Gücü: 0,88
Su temperatrunun təsiri: 1 k
Reaksiyanın vaxtı : 25 dəqiqə
Qeyd: Poker termostatik klapanlar; Poker thermostatis klapanlar;
Tris 3; Tris 2 (adaptor ilə birlikdə buraxılır) ilə birlikdə istifadə edilə bilər.

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..