Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETITexniki göstəriciləri

Quruluşu
  1. Polikarbonat karkas
  2. Paslanmayan poladdan hazırlanmış yay
  3. Polikarbonat indikator
  4. Polad radial qoruyucu halqa
  5. Latun kronşteyn (dirsək) TN UNI EN 12164 CW614N
  6. Polikarbonat altlıq
  7. M30x1.5 dəyirmi (halqavari) latun qayka TN UNI EN 12164 CW614N nickel plated
  8. PVC (polivnilxlorid izolyasiyalı) kabeli
  9. Mikro işə salma düyməsi 5A
  10. Parafin genişləndiricili elektrotermik ötürücü dəstəyi

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..