Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETITexniki göstəriciləri

İstifadəsi

Top Way armatur kollektoru çoxsaylı komponentlər və aksesuarları ilə birlikdə texniki tələbatların mövcud sistemi üçün ən yaxşı həll yoludur. Bu məhsul müxtəlif system konfiqurasiyaları üçün uyğun seçimlər təklif edir. Bu kollektor elektrotermik ötürücü dəstəyinin quraşdırılması hesabına hər bir otaqda temperaturu tənzimləməyə imkan verir. Temrostatın köməyi ilə hər bir dövriyyənin avtomatik olaraq idarə edilməsi üçün
Qeyd etmək lazımdır ki, quraşdırılmanın sürətinə və asanlığına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Bütün hissələr biri-biri ilə asanlıqla birləşir. Tənzimləmə və nəzarət çoxqollu borulara quraşdırılmış axın sürətini ölçən cihazlardan istifadə etməklə daha dəqiq yerinə yetirilə bilər.
Məhsulun istismars xassələri, eləcə də onun yüksək keyfiyyəti istifadə edilən materiallar və məsuliyyətli texniki nəzarətlə təmin edilərək, texniki xidmətə ehtiyacı azaldır və enerji sərfiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilməsinə səbəb olaraq uzun müddət ərzində məhsulun etibarlılığına və funksionallığına zəmanət verir.
Top Way paylaşdırıcı boru kəmərləri qablaşdırmadan əvvəl 100% sınaqdan keçşirilmişdir.

Quruluşu

Bütün Topway kollektor paylaşdırıcı başlıqları (kranları) və aksesuarları nikellə işlənmişdir. Latun başlıq  TN UNI EN 12168 CW614N texnologiyası prosesi əsasında yerinə yetirilmişdir. Sıxlaşdırcılar EPDM-dən hazırlanmışdır.

Texniki göstəriciləri

Maksimum işçi temperatur 110°C
Maksimum işçi təzyiq 10 Atm
Əsas yivlər: G 3/4" - 1" - 1"1/4
Yan tərəf yivləri: M 24x19 - 3/4" Eurocone
Qeyd: 24x19 yiv - 24 mm qaz axını və bir düymdə 19 dolama yiv.
Qeyd: Bütün kollektor başlıqları yalnız sıxlaşdırcı halqa ilə birləşdirilir.

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..