Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0058-

Komplanar modul kollektoru, mis, polietilen və çoxtəbəqəli içlikli borular üçün dəyişdirilə bilən birləşmələr.

Ölçüsü
Birləşmə
3/4 1/2
3/4 24/19

aksesuarlar:
kastlər
borucuqSXEM

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..