Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0054-

Birləşdirilmiş radiator klapanları, mis, polietilen və çoxtəbəqəli içlikli borular üçün dəyişdirilə bilən birləşməsi olan paylaşdırcı modul kollektoru.

ölçüsü birləşmə
3/4 - 2 VIE 1/2
3/4 - 3 VIE 1/2
3/4 - 4 VIE 1/2
3/4 - 2 VIE 24/19
3/4 - 3 VIE 24/19
3/4 - 4 VIE 24/19

aksesuarlar
kastlər
borucuqSXEM

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..