Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0050-

Daxili yivli paylaşdırıcı modul kollektoru

ölçüsü birləşmə
3/4 - 2 VIE 1/2
3/4 - 3 VIE 1/2
3/4 - 4 VIE 1/2
3/4 - 5 VIE 1/2
1 - 2 VIE 1/2
1 - 3 VIE 1/2
1 - 4 VIE 1/2
1 - 5 VIE 1/2TEXNİKİ ŞƏKİL

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..