Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0106-

Əks birləşmə ilə təzyiq göstəricisi, 1/4" Ø 50 mm. Miqyas: 1-10 bar

ölçüsü detalların №-si
1/4 10

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..