Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0105-

Dəstə süzgəcli doldurucu klapanlar, söndürmə klapanı və əks klapan daxildir.

ölçüsü detalların №-si
1/2 1


aksesuarlar:
manometr:CƏDVƏL

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..