Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0111-

Hidravlik təzyiqi azaldan klapan, birləşmələri olan çoxtəbəqəli korpus. Girişdə maksimal təzyiq: 10 Bar

ölçüsü detalların №-si
1/2 X 15 mm 1
3/4 X 22 mm 1

aksesuarlar:
manometr:SXEMCƏDVƏLEvinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..