Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0480-


P.T.F.E. sıxlaşdırıcısı ilə mis borular üçün birləşmə

ölçüsü detalların №-si
24/19 X 10 1
24/19 X 12 1
24/19 X 14 1
24/19 X 15 1
24/19 X 16 1
24/19 X 18 1
TEXNİKİ ŞƏKİL

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..