Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI0710-

Quraşdırılmış dəyişdirilə bilən birləşmələri olan qoruyucu qurğuya malik mis, polietilen və çoxtəbəqəli içlikli borular üçün təkborulu termostatik radiatorların klapanı  
     
  
radiatorun birləşdirilməsi boru birləşdirilməsi
1/2 24/19

aksesuarlar:
qovşaq:
termostatik başlıq:

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..