Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETITexniki göstəriciləri


System ratings

Maksimum işçi temperaturu 95°C*
Maksimum yol verilən işçi təzyiq 10 Atm
* axar su sistemləri üçün.
İzolə edilməmiş Gerpex borularu

Ölçüsü Materiallrın daşınma sistemi -
 qablaşdırılmış
Kod Aluminiumun qalınlığı
14 x 2 100 m 28102014 0,30 mm
16 x 2 100 m 28105000 0,30 mm
18 x 2 100 m 28102018 0,35 mm
20 x 2 100 m 28105004 0,40 mm
26 x 3 50 m 28102046 0,50 mm
32 x 3 50 m 28102052 0,60 mm
İzolə edilmiş Gerpex boruları


14x2 (6 mm) - 16x2 (6 mm) - 18x2 (6 mm) - 20x2 (9 mm) - 26x3 (9 mm) - 32x3 (9 mm):
C Kateqoriyası (bax: Emmeti 2011 kataloqunun qiymət siyahısı, İzolyasiya, Qızdırıcı elementlərin komponentləri bölməsi)


Versiyaları

  Ölçüsü Mds. - qablaşdırılmış Kod İzolyasiyanın qalınlığı
Aluminiumun qalınlığı   
 

14 x 2 100 m 28100114 6 mm 0,30 mm


16 x 2 100 m 28105100 6 mm 0,30 mm


18 x 2 100 m 28100118 6 mm 0,35 mm


20 x 2 50 m 28105104 6 mm 0,40 mm


20 x 2 50 m 28105106 9 mm 0,40 mm


26 x 3 50 m 28100146 9 mm 0,50 mm


32 x 3 25 m 28100152 9 mm 0,60 mm

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..