Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETI

ÖLÇÜLƏRİ (L 450 x P 320 x H 800)

ENERJİNİN SƏMƏRƏRLİLİYİ 92/42 CEEXarici / Daxili

RH 29

Yalnız Qızdırıcı
Seriya: B-Condense
Maksimum istilik gücü: 29 kW
Korpus: germetik
Səmərəliliyi (42/92/CEE): 4 ulduzlu
Azot turşusu dərəcəsi: V

RK 29 faydalı iş əmsalı 106,7%-dən yüksək və 29 kW istilik gücü olan mərkəzi istilik sistemi üçün quraşdırılan arakəsmə divardır (Sedbuk Band A, Avropa Enerji Səmərəliliyi 4 ulduz). Aşağıda sadalanan standart Şüa komponentləri ilə təchiz edilmişdir: DIGITECH® - şəxsi diaqnostik funksiya və iş temperature displeyi üçün LCD ilə birgə müasir elektron şəkildə çap edilmiş dairəvi lövhə, şüalı mikro-fakel və yekcək səmərəlilik və qarışıq materialdan hazırlanmış yanğın kamerası ilə birgə premix odluq, MULTIPLEX® -in ən son versiyasını təmin etmək üçün paslanmayan poladla bərkidilmiş içlik hissə, faydalı iş əmsalını və təmir əməliyyatlarını təkmilləşdirmək üçün incəliklə dizayn edilmiş şüa dizaynı və emalı.


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Sedbuk band A Sedbuk band A 4 Stars 42/92 CEE european energy efficiency directive 4 Ulduzlu 42/92 CEE Avropanın enerji səmərəliliyi direktiviSedbuk band B Sedbuk band B3 Stars 42/92 CEE european energy efficiency directive 3 Ulduzlu 42/92 CEE Avropanın enerji səmərəliliyi direktiviClass 5 - NOx Sinif 5 - NOxSelf - diagnostic Şəxsi diaqnostikaContinuous electronic modulation Fasiləsiz electron modulyasiyaD.H.W. Temperature setting from 35° C to 60° C D.H.W. 35° C-dən 60° C-yə qədər temperaturun dəyişdirilməsiHeating temperature setting from 30° C to 80° C 30° C-dən 80° C-yə qədər istilik temperaturunun dəyişdirilməsiMaximum heating output adjustment İstilik gücünün maksimum yüksəldilməsiFlue test function (chimney - sweeper) Bacanın yoxlama funksiyası (boru – təmizləyici)Suitable for under - floor heating system Döşəməaltı istilik sistemi üçün münasibdirFrost protection system Donmadan müdafiə sistemiAutomatic by - pass Avtomatik çəpərləmə filtriLegionella prevention system Saxlanc silindrinin çıxarılması imkanıPossibility to exclude the storage cylinder Legionella bakteriyalarından müdafiə sistemiPump overrun, heat recovery - heating circuit Kənardan nasoslama, istiliyin bərpası – istilik çevrəsiPump overrun, heat recovery - DHW circuit Kənardan nasoslama, istiliyin bərpası – DHW çevrəsiCirculating pump inactivity protection Sirkulyasiya olan nasos passivliyindən müdafiəShort cycling device (for small installation) Qısa dövrəli cihaz (kiçik quraşdırmalar üçün)Outside temperature sensor (option) Xarici temperature sensoru (əlavə göstərici)Remote control (option) Məsafədən idarəetmə (əlavə göstərici))IP X 5D IP X 5DDuopass system Duopass sistemiIP X 4D IP X 4DLimescale prevention system Çöküntüdən müdafiə sistemiSilent operation Səssiz əməliyyatOne man lift Bir əllə qaldırıla bilənConnection to solar panel Günəş panelinə birləşməMaximum D.H.W. output adjustment Maksimum D.H.W. gücünün quraşdırılmasıMaximum water - heater output adjustment Maksimum su qızdırıcı gücünün quraşdırılmasıConnected to flu kit / chimney Bacaya / boruya birləşdirməElectronic ignition Elektron alışmaContinuous electronic modulation CFasiləsiz elektron modulyasiya

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..