Aze Rus Eng

GLOBAL RADIATORI

RADIANT

MƏRKƏZİ İSTİLİK SİSTEMİ
YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK BUXAR    QAZANLARI

SR

EMMETITexniki göstəriciləri


Üstünlükləri
Emmeti İqlim Döşəmə sistemi – döşəmələrdən istifadə etməklə qışda istiliyi, yayda isə sərinliyi təmin etmək üçün ən təhlükəsiz və ən rahat seçimdir. İstilik enerjisi, istilik və ya sərinləşdirmə otaqlarınızda hər zaman mükəmməl surətdə paylaşdırılacaqdır. Bu zaman narahatlığa səbəb olan yelçəkərlərə, səs-küylü ventilyatorlara ehtiyac qalmayacaq və toz çöküntüləri də aradan qalxacaqdır. 
Emmeti İqlim Döşəmə sistemi sayəsində daxil olan aşağı temperaturlu su qış aylarında kondensator buxar qazanlarının səmərəliliyini faktiki olaraq artıraraq yanacağa əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edilməsinə yol açır.
Yay mövsümündə isə 15°C-20°C arasında dəyişməz qiyməti təmin etmək məqsədilə suyun temperaturu elektron tənzimləyicilər tərəfindən idarə edilir. Haqqında söz açdığımız sistem havasərinləşdiricilər üçün sərf edilən elektrik enerjisinə təsirli surətdə qənaət edir. Yəni bu sisteminə sərf edilən elektrik enerjisi ənənəvi ventilyatorlu konvektor sistemləri üçün tələb edilən elektrik enerjisindən dəfələrlə az olacaqdır.


Xüsusiyyətləri
Emmeti Döşəmə İstilik Sistemindəki xüsusi isitmə komponentlərinin tam spektri xüsusi sərinləşdirici komponentlər spektri ilə tamamlanmışdır. 
Yay mövsümü (sərinləşdirmə) rejimində sistem tərəfindən bütün otaqlarda təmin edilən daimi temperatur və rütubət səviyyəsi sistemin elektorn tənzimləyici ilə idarə edilir.
Otağın temperaturu elektron tezliyidəyişən lampa vasitəsilə istiliyi ötürən suyun temperaturunun davamlı tənzimlənməsi yolu ilə idarə edilir. Nisbi rütubət xüsusi göstəricilərlə yoxlanılır və havadakı rütubət şeh temperaturuna çatdıqa rütubətuducu qurğular işə düşərək rütubəti azaldır. 

Evinizi hansı istilik sistemi ilə isidirsiniz?

Kombi (442)
Qaz (143)
Heç biri (126)..